Motto: Nechť v této kronice jsou zaznamenány události dávno minulé, tak jak jsou známy z písemností dostupných i z lidského podání, dle pravdy tak, aby tyto záznamy – střípky dění -  v městečku Brtnice  měly co nelepší vypovídající schopnost těm, co mají o to zájem.                                                      

 

 

     Vítám vás na stránkách historie  dávné i čerstvě minulé městečka Brtnice a to slovem a občas i obrazem.

 

                                                                                                            

                                                                                              Ježek Brtnický

 

Pojďte zalistovat v jejich záznamech – vstoupit.